Alternativ medicin

Alternativ medicin kan vara ett alternativ

Alternativ medicin går även under namnet komplementärmedicin och saknar vetenskaplig förankring. Därför är alternativ medicin inte heller en del av den svenska sjukvården, eftersom svensk sjukvård lutar sig mot vetenskap och empiri. Patientsäkerhetslagen förbjuder exempelvis vårdpersonal att rekommendera alternativ medicin till patienter. De som arbetar med alternativ medicin är i sin tur övertygade om de positiva effekter medicinen har.

Området är ofta omtvistat. Forskning har dessutom gjorts på diverse behandlingar inom alternativ medicin, och resultaten har varierat. En del studier har pekat på positiva effekter med alternativa mediciner, som exempelvis meditation och akupunktur, men resultaten har i sin tur kritiserats eftersom studierna bortsett från placeboeffekten. I januari kom ett beslut angående alternativa mediciner som var till fördel för detta fält.

Det finns många olika behandlingar inom alternativ medicin, några mer kända än andra. Akupunktur, aromaterapi, homeopati, kinesiologi, kiropraktik, koppning, meditation, naprapati, qigong, healing och yoga är några av många olika former av alternativ medicin. Kiropraktik, naprapati och yoga har dessutom blivit allmänt accepterat i Sverige och omnämns sällan som alternativ medicin.

Homeopati är en av de mest kritiserade alternativa medicinerna. Grundprincipen i homeopati är att lika botar lika, vilket innebär att en substans som gör en frisk människa sjuk kan göra en sjuk människa frisk. Samuel Hahnemann (1755-1843) föddes i Tyskland och är mannen bakom homeopatin, och än idag är homeopati stort i Tyskland. Behandlingspreparaten är koncentrat som tagits från växt-, djur- och mineralriket och sedan blandats med vatten. Kritikerna menar att det inte finns några bevis för att homeopati verkligen fungerar och istället menar att det kan vara hälsofarligt.

Eftersom det inte finns någon vetenskap som är till fördel för den alternativa medicinen tar myndigheter avstånd från densamma. Homeopater är dock övertygade om medicinens positiva effekter. Diskussionen om eventuella effekter lär med all säkerhet fortgå. Homeopater är konspiratoriska och menar att läkemedelsföretagen har alldeles för stor makt och därför klankar ned på alternativ medicin för att bibehålla sin makt. Sanningen finns kanske någonstans däremellan.

alternativ medicin