Djurens påverkan på människan

Djur och deras positiva inverkan på människor

Människan knyter lätt starka band till djur och blir snabbt en lika viktig som självklar del av familjen. Det finns många fördelar med djur, som både är psykiska och fysiska. Husdjur har bevisade positiva effekter på människors välmående genom ökad social och fysisk aktivitet.

Djurägare tvingas bli fysiskt aktiva och det är naturligtvis bra för hälsan. Risken för hjärtinfarkt och stroke halveras. När människors hälsa förbättras minskar behovet av medicin, samtidigt som vi lever längre. Djur påverkar således inte endast den enskilda människan, utan dessutom samhället i stort. Människor tenderar dock att vara ointresserad av fysiska aktiviteter ju äldre de blir, men djur ökar istället motivationen till att röra på sig. Det behöver dessutom inte vara en hund som behöver rastas, för till och med en burfågel har stor inverkan på människors hälsa – särskilt bland äldre människor.

Människor mår bra av social aktivitet eftersom sinnesstämningen blir positiv. Djur ökar människors sociala aktivitet, exempelvis genom spontana möten på hundpromenaden. Dessutom har djur en lugnande effekt, vilket motverkar känslan av stress. Således blir människor trevligare och mer öppna för sociala möten med djur i närheten. Människor blir kort positivare med djur i närheten och det påverkar inte bara sociala relationer, utan även den psykiska hälsan.

Det finns vetenskap som bevisar vilka medicinska effekter djur har. Människor med husdjur får reducerade nivåer av triglycerider, kolesterol och systoliskt blodtryck. Detta leder till att djurägare har färre anledningar till läkarbesök, vilket i sin tur leder till att de inte är i samma behov av medicin. Djurägare har lägre kolesterolnivåer, lägre blodtryck, sover bättre och har färre hjärtproblem.

Kom ihåg att du inte behöver köpa en hund för att ta del av de positiva effekterna med djur. Den som är allergisk kan köpa en burfågel eller akvariefiskar – de har en positiv inverkan på människor oavsett ålder.

djur