Djurkommunikatör

Djurkommunikatör och vad det innebär

Det finns människor som säger sig kunna kommunicera med djur. Kommunikationen ska ske via telepatisk kontakt och genom studerandet av djurs agerande. I Sverige finns en förening som heter Svenska Djurkommunikatörsförbundet och hos dem kan du hitta en certifierad djurkommunikatör.

Människor är av förklarliga skäl skeptiska till övernaturliga saker; telepati och liknande förmågor övergår människans förstånd. Andra lever i övertygelsen om att kommunikationen med djur inte är en övernaturlig förmåga, utan en naturlig förmåga människan föds med. Huruvida en djurkommunikatör verkligen kan kommunicera med djur eller ej är naturligtvis svårt att bevisa åt endera hållet, det handlar förmodligen om vad man väljer att se. Det kan också handla om en placebo-effekt, där djurägaren vill se en förändring i djurets beteende och därför upplever att en förändring också skett.

Dock handlar djurkommunikation inte endast om telepati, utan kanske framför allt om kommunikatörernas förmåga att förstå djurens beteenden. Cesar Milan från programmet The Dog Whisperer är på många sätt en djurkommunikatör, han samspelar med hundar för att förändra deras beteenden från negativt till positivt. Millan kommunicerar med hundarna genom tydlighet, och läser dessutom av hundarnas känslor. Han är, på ett sätt, en hundtränare snarare än en djurkommunikatör – även om begreppen flyter in i varandra.

En känd bok som sedermera blev film är The Horse Whisperer. Tom Booker är en cowboy som hjälper hästar, och människor, på samma sätt som Cesar Milan hjälper hundar och deras ägare. Det finns naturligtvis de som menar att Millan och Booker har telepatiska förmågor, eftersom de hjälper djur på sätt ingen annan klarar av. Och ja, det är naturligtvis svårt att motbevisa att de har telepatiska förmågor, bortsett från att Booker dessutom är en fiktiv karaktär. Låt oss dock vara överens om att de har särskilda band till djuren, om det är telepatiska förmågor eller något annat får vara osagt.

djurkommunikatör