Svenska travhästar till Malta

Travhästar och misskötseln

Malta är den fjärde största importören av svenska travhästar efter Norge, Finland och Danmark. Malta är ett litet land med stort travintresse. Huruvida svenska travhästar ska säljas till Malta eller ej är en fråga om etik. Landets djurskydd befinner sig sjumilakliv från det svenska djurskyddet.

För några år sedan, 2009 närmare bestämt, gjordes 26 dopingtest på Maltas travhästar. Nio av dem var dopade. Det handlar inte främst om fusket dopning innebär, utan att hästarna far illa. När de dopas presterar de långt över sin egen prestationsnivå, varför skador också uppkommer.

På Malta är tränings- och tävlingsmöjligheterna relativt begränsade. Därför är det inte ovanligt att träning sker på håra underlag, som exempelvis asfalt. Träning sker till och med på gator bland bilister och gångtrafikanter – och olyckor förekommer tyvärr. Ibland anordnas dessutom street race där hästarna tävlar på gatorna. Malta är ett kargt land och hästarna har därför ytterst begränsade möjligheter till utevistelse. Hästarna tvingas dessutom stå uppstallade i våningssystem.

Beroende på vem man frågar går åsikterna isär huruvida malteserna och svenskar har olika syn på träning och djurskydd. Dock är det många svenskar som att travsporten överlag borde förbjudas, eftersom djurskyddet och travsporten inte går hand i hand. De anser att djurskyddet är omöjligt att följa när travsporten handlar om prestationer och resultat och att travsporten därför har djurskyddsproblem, och det inte bara på Malta.

Oavsett om Malta har ett sämre djurskydd eller ej innebär långa transportavstånd stora påfrestningar på hästarna. De blir handelsvaror snarare än djur. Svenska travhästar är eftertraktade på Malta, och kommer så att vara, eftersom svensk travsport har få övermän. Hästar som närmar sig slutet i karriären på svensk mark kan därför hävda sig i många år framöver på Malta. För hästarnas del är en lång karriär inte det bästa alternativet, eftersom skaderisken ökar ju äldre de blir.

travhästar